Inkoop van bankbiljetten

Disclaimer

De informatie op de website van Notaphilic World (hierna te noemen “deze website”) is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en is uitsluitend voor eigen gebruik. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Notaphilic World is niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan door of samenhangt met het gebruik van de informatie op deze website. Notaphilic World is niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan door onjuiste, onvolledige of niet-actuele informatie op deze website.

Het is niet toegestaan deze website of delen hiervan te wijzigen, te bewerken, te vermenigvuldigen, openbaar te maken, tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden of een (hyper)link te maken tussen deze website en een andere website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Notaphilic World.

Deze website kan (hyper)links bevatten die leiden naar websites van derden die niet door Notaphilic World worden aangeboden, gecontroleerd of onderhouden. Notaphilic World is niet aansprakelijk voor de informatie op de websites van derden en het gebruik daarvan.

Notaphilic World garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website en de daaraan verbonden diensten. De informatie op deze website kan zonder voorafgaande mededeling, en zonder verplichting of aansprakelijkheid worden gewijzigd.